najlepszy program rabatów studenckich w polsce

Przewodniczący

Joanna
Sknadaj

UW HERE

ZARZĄD

Natalia
Wanago

Adrian
Dąbrowski

Adrian
Wrona

Dominika
Świerszcz

Wojciech
Brosig

KOORDYNATORZY PROJEKTU

Jakub
Kuźmiński

Marta
Hnatowska

Karolina
Borczyńska

Filip
Wejner

Aleksandra
Putra

Jacek
Babiński

Maria
Witek

Mikołaj
Gronowski

Bogdan
Fedorończyk

Karolina
Bijak

Angelika
Kucharczyk

Mariusz
Wojciechowski

Zofia
Truchel

Sylwia
Le.